اشعار عرفانی شعرای بزرگ
منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار ،عراقی و سایر بزرگان شعر و ادب

دانلود رایگان  کتابهای عرفانی مهم به صورت pdf    (جهت دانلود بر روی کتابها کلیک

 نمائید)

  دفتر اول مثنوی معنوی                              نویسنده: مولانا

دفتر دوم مثنوی معنوی                                 نویسنده: مولانا

دفتر سوم مثنوی معنوی                                نویسنده: مولانا

دفتر چهارم مثنوی معنوی                              نویسنده: مولانا

دفتر پنجم مثنوی معنوی                               نویسنده: مولانا

دفتر ششم مثنوی معنوی                                نویسنده: مولانا

دیوان شمس (فایل قابل نصب بر روی کامپیوتر)     نویسنده: مولانا

غزلیات سعدی                                             نویسنده: سعدی شیرازی

غزلیّات خواجه حافظ شیرازی (2)                     نویسنده: حافظ شیرازی

غزلیّات خواجه حافظ شیرازی (1)                     نویسنده: حافظ شیرازی

دیوان اشعار ملاّ محسن فیض کاشانی

منطق الطیر (مقامات طیور)               نویسنده: شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری

اسرارنامه                                   نویسنده: شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری 

 دیوان قصاید و غزلیات عطار            نویسنده: شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری

 مختارنامه                                 نویسنده: شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری

 مصیبت نامه                              نویسنده: شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری

تذکره الاولیاء                            نویسنده: شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری

دوبیتی های بابا طاهر                     نویسنده: بابا طاهر

 گلشن راز                                 نویسنده: شیخ محمود شبستری

 ارسال توسط علیرضا ملکی

اسلایدر